11 Listopada – Święto Niepodległości – 100-lecie odzyskania niepodległości.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski.

W jednym krótkim zdaniu zawarł przesłanie do współczesnych sobie i przyszłych pokoleń. Niepodległość Rzeczypospolitej wyrosła na grobach Polaków, którzy za nic mieli represje i prześladowania, konfiskaty majątków, więzienie, niedostatek. Przez 123 lata prowadzono nierówną walkę z zaborcami, starając się zachować polską mowę, kulturę, tradycję. Dzieci wychowywano w wierze przodków i od najmłodszych lat wpajano im miłość do ojczyzny, której co prawda nie było na mapach ale żyła w sercach prawdziwych Polaków. Ich działaniom przyświecało marzenie o wolności,  zdawać by się mogło idea fix – nie było państwa, armii, Polacy wcielani do armii zaborców wielokrotnie musieli stawać przeciwko sobie ale przetrwali. Jakim cudem? Bo słowom Santiago „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć ale nie pokonać”, można nadać szerszy wymiar – zniszczono państwo ale nie pokonano narodu. Po ponad stu latach, staraniem wielu światłych, szlachetnych ludzi naród polski dźwignął się z kolan i nie zważając na obojętność świata, na brak jakiekolwiek wsparcia rozpoczął niezwykle trudny proces odbudowy państwa polskiego.

W naszej szkole spotkaliśmy się aby uczcić to wiekopomne wydarzenie !


a


Warto tu przytoczyć Obwieszczenie Komendy Naczelnej P.O.W. z 10 listopada 1918 r., powierzające los wolnej Polski i Polaków w ręce Józefa Piłsudskiego:

Obywatele!

Komendant Główny, JÓZEF PIŁSUDSKI, przyjechał do Warszawy,
uwolniony z więzienia przez zrewolucjonizowany lud niemiecki.

 Dzień przyjazdu Komendanta oznacza początek nowej epoki dziejów naszych. Oczy całego Narodu zwrócone są na Wodza Polski walczącej, wskrzesiciela polskiego orężnego wysiłku, organizatora sił narodowych.
Minęły czasy naszej ciężkiej podziemnej pracy. Przetrwaliśmy je godnie i teraz wchodzimy w przyszłość świetlaną, którą wypracujemy mocą dusz naszych i pracą rąk naszych.
Nie jesteśmy już sami! Przed nami kroczy Ten, któremu oddaliśmy siły nasze i nasz posłuch, Budowniczy narodu i jego pierwszy Żołnierz.

Na rozkaz Jego staniecie wszyscy do szeregów obywatele żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej.

 Nim to nastąpi, nie wolno wam opuszczać zajmowanych dziś posterunków. Będziecie czekali instrukcji i rozkazów, które otrzymacie w najbliższym czasie.
Wiara nasza ziściła się, przyszedł dzień zwycięstwa naszych haseł! Praca, która nas czeka, przejmuje nas radością i dumą! Idziemy za rozkazem ukochanego Wodza, pewni i spokojni o naszą przyszłość.

Komendant Główny, Naczelny Dowódca Wojsk Polskich, Józef Piłsudski niech żyje!

Komenda Naczelna P. O. W.

Warszawa, 10. XI. 1918.

            Dzień 11 Listopada 1918 roku to data, którą każdy Polak powinien pamiętać i czcić, bez względu na wiek, pełnioną funkcję, status majątkowy i przekonania polityczne. To dzień, który na zawsze zapisał się w naszej historii ale też historii świata, dzień, który wszystkim zniewolonym państwom i narodom daje nadzieję na wolność i zagrzewa do podejmowania działań o walkę o niepodległość.

Jan Sariusz Zamoyski powiedział „Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. To credo turobińskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum w Turobinie. Młodzież ucząca się w naszej szkole jest wychowywana w duchu patriotyzmu, czemu dajemy wyraz zarówno codzienną pracą jak i aktywnym uczestnictwem w obchodach świąt państwowych.

W 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada 2018 r. nasza szkoła dała wyraz swej obywatelskiej postawie współorganizując uroczystość. Nad głowami uczestników uroczystości kroczących do kościoła, by wziąć udział w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny  dumnie powiewały sztandary niesione przez uczniów.  Zachwycił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu gimnazjalistów, którzy swoją recytacją i śpiewem przenieśli nas do tych szczególnych chwil z listopada 1918 roku.

Po nabożeństwie udaliśmy się do Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej. Tam, włączając się w ogólnopolską akcję Niepodległa do hymnu odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, po czym nastąpiły przemówienia okolicznościowe. Po nich delegacje wieńcowe, w tym delegacja  z naszej  szkoły, reprezentowanej przez Panią Dyrektor Annę Derkacz złożyły wieńce i kwiaty przy krzyżu, w dowód pamięci o tych, którzy oddali swoje życie w walce o wolność Ojczyzny. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne śpiewanie tak bliskich Polakom pieśni i piosenek legionowych i żołnierskich.

Warto podkreślić, że wśród uczestników uroczystości było wiele dzieci i młodzieży, co dowodzi, że „Pamięć historii żyje w nas” i zostanie przekazana kolejnym pokoleniom.