11 Listopada – Święto Niepodległości – 100-lecie odzyskania niepodległości.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” Józef Piłsudski. W jednym krótkim zdaniu zawarł przesłanie do współczesnych sobie i przyszłych pokoleń. Niepodległość Rzeczypospolitej wyrosła na grobach Polaków, którzy za nic mieli represje i prześladowania, konfiskaty majątków, więzienie, niedostatek. Przez 123 lata prowadzono nierówną walkę z Read more about 11 Listopada – Święto Niepodległości – 100-lecie odzyskania niepodległości.[…]