Luty 24, 2019

Dla uczniów

Szkoła oferuje:

● obiady (koszt jednego obiadu 10 zł, jest to catering z baru Na Rojnej, ul. Rojna 52B),

● opiekę pedagogiczną,

● opiekę psychologiczną,

● spotkania z pracownikami służb mundurowych w branży informatycznej i logistycznej,

● wycieczki edukacyjne,

● w ramach zajęć W-F: basen – jedna lekcja w miesiącu i strzelnica sportowa – jedne zajęcia w semestrze,

● praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Zarówno nauczyciele zawodu jak i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących posiadają tytuł egzaminatora OKE.

Kwalifikacje zawodowe – egzaminy odbywają się na terenie szkoły.