Luty 24, 2019

O nas

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

Chciałabym zarekomendować Państwu nasze Technikum Informatyczne i Logistyczne.

 

Reprezentuję Technikum Informatyczne i Logistyczne w Łodzi ul. Rojna 33 i chciałabym zaprosić Państwa dzieci do naszych szkół. Przez 15 lat funkcjonowało u nas LO, a od 2015 r., wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy zostały uruchomione dwa technika, które cały czas się rozwijają. W szkołach tych poszerzamy i dostosowujemy bazę dydaktyczną do potrzeb naszych uczniów. Posiadamy nowoczesne pracownie: urządzeń techniki komputerowej i sieci komputerowych oraz mobilną pracownię komputerową wykorzystywaną na pozostałych przedmiotach.

Posiadamy stanowiska egzaminacyjne, niezbędne do przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Nawiązaliśmy współpracę z zakładami pracy, w których nasi uczniowie odbywają 4 tyg. praktyki. Nauczyciele przedmiotów zawodowych są egzaminatorami OKE, w związku z czym wiedzą jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminów Analizując oceny naszych uczniów zauważamy, że zagrożenia z przedmiotów zawodowych występują sporadycznie. Najlepsi uczniowie TI oraz TL otrzymali za wyniki w nauce Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pięć osób zakwalifikowało się do projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – Stypendia dla najzdolniejszych”.

Szkoła jest kameralna, klasy mają maksymalnie 18 uczniów, dzięki czemu mamy możliwość indywidualnego zaopiekowania się nimi. Dodatkowym atutem naszej szkoły są zajęcia odbywające się tylko w systemie jednozmianowym.

Mamy takie doświadczenia, że zgłaszają się do nas, w trakcie trwania roku szkolnego, uczniowie z innych szkół, którzy nie dostali się do szkoły pierwszego swojego wyboru a zostali przekierowani przez system do innego zawodu. W trakcie nauki okazało się jednak, że zawód ten nie do końca im odpowiada i szukają możliwości kształcenia się w zawodzie I wyboru. Wtedy uczeń musi samodzielnie nadrabiać przedmioty zawodowe, a nie jest to łatwe. Warto przemyśleć z dziećmi te wybory, żeby uniknąć takich sytuacji.

Nie jesteśmy w naborze elektronicznym. Trzeba zgłosić się osobiście do sekretariatu celem złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

Kryteria naboru:

  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły,
  • pozytywna ocena zachowania,
  • oceny z przedmiotów: informatyka, jęz. angielski, matematyka,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

 

Z wyrazami szacunku
Urszula Kosatka
Właściciel szkoły