Luty 24, 2019

O technikum informatycznym

Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:

W nowym systemie egzaminacyjnym:

1.Kwalifikacja EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

– Systemy operacyjne,
– Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych.
– Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi.

2. Kwalifikacja EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

– Programowanie aplikacji.
– Tworzenie i administrowanie bazami danych.
– Tworzenie aplikacji internetowych.

W starym systemie egzaminacyjnym:

1.Kwalifikacja E-12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

– przygotowanie komputera osobistego do wykorzystania w różnych dziedzinach życia (do pracy i rozrywki),
– eksploatacja, modernizacja, konserwacja i naprawa komputera osobistego,
– doradzanie użytkownikowi w zakresie zakupu i modernizacji komputera.

2. Kwalifikacja E-13 – Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

– wykonanie instalacji sieci komputerowej,
– zarządzanie siecią komputerową
– konserwacja i naprawa sieci komputerowej.

3. Kwalifikacja E-14 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

– projektowanie i wykonanie stron i witryn internetowych np. sklepów internetowych
– zarządzanie aplikacjami i witrynami internetowymi
– tworzenie i obrabianie grafiki, dźwięku i filmów na potrzeby stron internetowych
– projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych.

Aby uzyskać tytuł technika informatyka uczeń musi zdać egzaminy z kwalifikacji E12, E13 i E14 w starym systemie egzaminowania. W nowym systemie egzaminowania uczeń musi zdać egzaminy z kwalifikacji EE08 oraz E09, każdy z egzaminów składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Egzaminy odbywają się od klasy drugiej w starym systemie oraz od trzeciej klasy w nowym systemie egzaminowania.