Luty 24, 2019

O technikum logistycznym

Technik logistyk uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży logistycznej,

1.Kwalifikacja A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania .

– podstawy zarządzania produkcją (zaopatrzenie, organizacja, monitorowanie).
– podstawy dystrybucji.
– przygotowywanie dokumentacji logistycznej.
– zarządzanie zapasami i magazynami.

2.Kwalifikacja A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
– organizacja zadań transportowo-spedycyjnych.
– przygotowywanie dokumentacji transportowo-spedycyjnej.
– formowanie ładunków, dobór środków transportowych.

3.Kwalifikacja A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.
– przygotowanie oferty handlowej.
-systemy zarządzania jakością w logistyce.
-logistyka miasta (transport miejski).
-logistyka odpadów.
– analiza zapotrzebowania na prąd, wodę i ciepło.
-obsługa logistyczna urzędów, biur oraz innych podmiotów gospodarczych.