Luty 24, 2019

Rekrutacja

Rekrutacja do Technikum Informatycznego i Logistycznego

Nie ma nas w naborze elektronicznym.

Nabór do Technikum Informatycznego i Logistycznego odbywa się poprzez zgłoszenia osobiste kandydatów.

Kryteria naboru:

  • pozytywna ocena zachowania,
  • kolejność składania wniosków o przyjęcie do technikum i oryginalnych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego po ukończeniu szkoły gimnazjalnej,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty po ukończeniu szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Do pobrania : Podanie o przyjęcie do szkoły (PDF) – Technik informatyk po szkole podstawowej

Do pobrania : Podanie o przyjęcie do szkoły (PDF) – Technik informatyk po szkole gimnazjalnej

 

Technikum Informatyczne ul. Rojna 33 dysponuje wolnymi miejscami w obecnej klasie 2 oraz 3 informatycznej.

Promocyjne czesne przez cały okres nauki !

Serdecznie zapraszamy nowych słuchaczy.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Nie ma nas w naborze elektronicznym

Do pobrania : Podanie o przyjęcie do szkoły (PDF)– Liceum ogólnokształcące

Warunkiem przyjęcia jest:

  • ukończenie gimnazjum, podanie_do_liceum,
  • przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego,
  • przy naborze uwzględniamy ocenę zachowania,
  • podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30

 

Szkolny zestaw podręczników dla klas I:

Technik informatyk.

Technik logistyk.

Po każdym roku nauki słuchacze losują nagrody – laptopy, tablety, e-booki.

Sekretariat czynny do 12.07 oraz od 17.08 w godzinach 9.00 – 14.00