Luty 24, 2019

Technikum

Istniejąca od 2000 r. szkoła Lokos rozszerzyła z dniem 1 września 2015 r. swoją ofertę edukacyjną o:

Prywatne Technikum Informatyczne – z uprawnieniami szkoły publicznej. Szkoła oferuje:

 • 4- letni cykl kształcenia w zawodzie technik informatyk po szkole gimnazjalnej,
 • 5- letni cykl kształcenia w zawodzie technik informatyk po szkole podstawowej,
 • klasy maksymalnie do 25 uczniów (rzeczywista ilość to około 15 uczniów w każdej klasie),
 • języki obce: angielski, niemiecki, (dodatkowy, opcjonalny fakultet z hiszpańskiego),
 • praktyczna nauka zawodu realizowana w pracowniach i laboratoriach szkolnych,
 • praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach i centrach zatrudniających informatyków,
 • kadra pedagogiczna wspierająca uczniów.

Prywatne Technikum Logistyczne – z uprawnieniami szkoły publicznej. Szkoła oferuje:

 • 4- letni cykl kształcenia w zawodzie technik logistyk po szkole gimnazjalnej,
 • 5- letni cykl kształcenia w zawodzie technik logistyk po szkole podstawowej,
 • klasy do 25 uczniów (rzeczywista ilość to około 15 uczniów w każdej klasie),
 • języki obce: angielski, niemiecki,
 • praktyczna nauka zawodu realizowana w pracowniach i laboratoriach szkolnych,
 • praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach i centrach zatrudniających logistyków,
 • kadra pedagogiczna wspierająca uczniów.